Familieopstelling in Gouda
als onderdeel van coaching

Volg een 1-op-1 familieopstelling in Gouda

Een familieopstelling legt de kern bloot van datgene waar je op dit moment mee worstelt. Je komt letterlijk oog in oog te staan met die aspecten uit je leven die je aandacht vragen. Deze aspecten aankijken en de emoties die daarbij loskomen doorvoelen, kan ervoor zorgen dat je belastende patronen loslaat en je eigen plek in het leven inneemt, waardoor je het jezelf daadwerkelijk goed kunt laten gaan.

In een opstelling blijven we zo veel mogelijk weg van invullen, verklaren en oplossen. Het is een ideale methode om de (voor)oordelen en verhalen van ons verstand niet teveel van invloed te laten zijn op datgene wat je nu ervaart. In plaats daarvan werken we met het lichaam en de daarin opgeslagen emoties.

Een opstelling ontstaat altijd in het hier en nu, en daarmee is iedere opstelling uniek. Van te voren kan er dan ook weinig gezegd worden over hoe het proces precies verloopt. Dat het iets in beweging zet, is echter onvermijdelijk. Het enige wat je nodig hebt, is een open blik voor dat wat zich aandient.

Familieopstellingen bij Move with Mari zijn – wanneer passend bij jouw situatie – een onderdeel van het op maat gemaakte coaching traject.

Een opstelling: geen quick fix, wel een kans tot groei

Voordat je aan een opstelling begint, is het goed om te weten dat – net als iedere (therapeutische) methode – een opstelling geen magische oplossing of quick fix vormt voor de problemen waar je nu tegen aanloopt. Het enige wat een opstelling doet, is je bewust maken van datgene wat er in de onderstroom speelt. Daarbij kunnen de nodige (opgeslagen) emoties vrijkomen en doorvoeld worden, wat kan zorgen voor een gevoel van innerlijke bevrijding en rust.

De inzichten die je in een opstelling krijgt, kunnen je helpen om op de lange termijn andere, gezondere keuzes te maken in het leven. Je komt als het ware meer op je plek te staan: je weet wat van jou is, en wat van de ander. Je leert je verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen stukken, en kunt zaken die buiten je controle liggen makkelijker loslaten.

Hoe werkt een 1-op-1 familieopstelling?

In een 1-op-1 opstelling neem jij altijd de rol van ‘jezelf’ aan. Als begeleider vervul ik de andere rollen die binnen jouw vraagstuk relevant zijn. Dit kunnen aspecten zijn van familieleden, maar ook van abstractheden. Denk bijvoorbeeld aan een beschermingsmechanisme of zielsdeel (een deel van jou dat als het ware ‘afgesplitst’ is van jezelf).

Goed om te weten: een familieopstelling doe je alleen, Je neemt niet je gezin of familie mee. Dat scheelt weer :-).

Welke vragen kun je wel en niet inbrengen bij een familieopstelling?

Je vraag kan, maar hoeft niet per se over een familie-gerelateerd vraagstuk te gaan. Ook zaken als burn-out klachten, somberheidsklachten, pleasen, jezelf wegcijferen, niet voor jezelf durven kiezen of niet weten wat je wilt in het leven kunnen prima als vraagstuk dienen.

Het belangrijkste hierbij is, is dat je vraag gerelateerd is aan een thema waar jij op dit moment last van hebt. Je vraag gaat dus alleen over jezelf en de situaties die je in het dagelijks leven meemaakt. Bijvoorbeeld: ‘geen nee kunnen zeggen op je werk’.

Vragen die vanuit nieuwsgierigheid komen, zijn niet geschikt voor een opstelling. Ook een vraag die iemand anders betreft dan jijzelf, behandel ik niet. Denk aan vragen als ‘Ik wil weten wat er aan trauma in mijn moederlijn zit’, ‘Waarom is mijn vader zoals hij is?’ of ‘Waarom doet mijn partner zo afstandelijk?’. Als je met deze vragen rondloopt, kun je beter hulp zoeken bij een gezins- of relatietherapeut. Uiteraard kunnen we wel het stuk binnen deze vragen behandelen waar jij zélf nu, concreet, last van hebt.

Wat is een familieopstelling?

Een familieopstelling is een techniek die gebruikt wordt om de onderliggende dynamieken van familierelaties te onderzoeken en te begrijpen. Het werd ontwikkeld door de Duitse psychotherapeut Bert Hellinger. Familieopstellingen zijn een vorm van systeemtherapie.

Bij een familieopstellingen bijeenkomst komt een groep mensen bij elkaar. In de meeste gevallen kennen de deelnemers elkaar niet. Per bijeenkomst vinden er meerdere opstellingen na elkaar plaats. Op één dag kun je dus zowel vraagsteller als representant zijn.

Per opstelling brengt één van de deelnemers een vraag in over een probleem waar diegene in het leven tegenaan loopt. De begeleider vraagt dan aan de andere deelnemers om de rol van verschillende familieleden te representeren en hun onderlinge relaties uit te beelden door middel van fysieke posities in de ruimte. De vraagsteller neemt vrijwel altijd zelf ook een plek in de ruimte in. Vervolgens onderzoekt de begeleider het veld door bij iedere representant na te gaan hoe diegene zich voelt ten op zichten van de anderen.

Hierdoor kan de vraagsteller vaak diepgaande inzichten krijgen in de onderliggende dynamiek van de familierelaties, waar vrijwel altijd de oorsprong te vinden is van de klachten waar de vraagsteller mee rondloopt. Dit kan helpen om onbewuste patronen en blokkades aan het licht te brengen die de vraagsteller belemmeren in zijn of haar leven.

Vervolgens komt het deel waarbij de vraagsteller deze patronen loslaat en nieuwe, gezonde manieren aanneemt van omgaan met familieleden en andere relaties. Hierbij komen vaak de nodige primaire emoties los, waardoor belemmerende patronen en overtuigingen doorbroken worden. Iedere begeleider heeft hierin zijn eigen aanpak. Bijvoorbeeld door te werken met helende bewegingen of het uitspreken van helende zinnen. Wanneer dit proces doorlopen is, beëindigt de begeleider de opstelling.

De duur van een opstelling varieert meestal van een half uur tot drie kwartier, maar kan soms ook korter of langer zijn. In principe kan iedere volwassene meedoen aan een familieopstelling.

Achtergrond van de begeleider

Na 6 jaar gewerkt te hebben als mindfulness- en Acceptance and Commitment Therapy coach, heb ik mij verdiept in het ambacht van familieopstellingen. Ik heb mijn opleiding genoten bij Kolibrie Academie in Nijmegen. Hierbij is ruim aandacht besteed aan het innerlijke proces van de begeleider en uiteraard aan het vak van opstellen. De geleerde werkwijze is geïnspireerd op het werk van Elmer Hendrix, de opleider van Els van Steijn van het razend populaire boek ‘De Fontein’. Eenvoud en zo dicht mogelijk bij de realiteit blijven, staan centraal binnen deze stroming van opstellen.

Disclaimer

Een familieopstelling kan ontzettend kracht gevend zijn en helpen bij het accepteren of veranderen van bepaald gedrag of de manier waarop je tegen bepaalde zaken aankijkt. Een opstelling is echter geen vervanging van professionele (psychologische) hulpverlening.

Zoek je hulp bij mentale klachten en/of ben je in behandeling bij een arts, praktijkondersteuner, psycholoog of psychiater en twijfel je of een familieopstelling iets voor jou is? Overleg dan altijd eerst met je huisarts of behandelaar voordat je een familieopstelling boekt.

Wanneer je een familieopstelling boekt bij Move with Mari, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

06 24 34 29 32